search-icon

Privacy beleid

Algemeen

Het privacybeleid is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens die geregistreerd worden via onze websites en op andere BIYU Hubs (locaties). Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van uw privacy en de verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de overdracht en het bewaren van gegevens veilig verlopen. Wij verzoeken u om ons privacybeleid aandachtig te lezen omdat daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in dit privacybeleid. BIYU is verwerking verantwoordelijke ten aanzien van deze verwerkingen.

Registratie persoonsgegevens

BIYU legt uw gegevens vast als u producten of diensten van ons afneemt. Ook als u gebruik maakt van een van onze kosteloze diensten op de website of uw gegevens achterlaat in een van onze vestigingen worden deze bewaard. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een centraal, elektronisch klantenbestand van BIYU. • Bij het bezoeken van onze website. • Bij de uitvoering van een aan ons verleende opdracht. • Bij het invullen van een review voor een aan u geleverd product of een aan u geleverde dienst. • Bij de aanmelding voor marketinguitingen en/of onze nieuwsbrief. • Bij het invullen van sollicitatie- en contactformulieren op de website. • Als wij uw persoonsgegevens en/of profielinformatie van derde partijen ontvangen, bijvoorbeeld indien u bij deze derde partijen heeft aangegeven informatie over onze producten of diensten te willen ontvangen. In dit geval vermelden wij van wie wij de persoonsgegevens hebben ontvangen bij onze eerste communicatie met u. • Wij kunnen wij u de volgende informatie vragen en/of registreren;geslacht, voornaam, achternaam, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. • Onze servers kunnen automatisch bepaalde gegevens registreren, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan onze websites, onder meer door gebruik van cookies.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

We kunnen uw gegevens doorgeven aan andere partijen. We doen dit alleen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Het kan zijn dan één of meerdere van deze partijen: - Bezorgpartners - Betaalpartners - IT-dienstverleners Onze betaalpartner ontvangt uw gegevens om de betaling te kunnen verwerken. Onze IT-dienstverleners bieden diensten zoals cloud-opslag, media- en advertentiediensten, onderhoud van onze website en verwerking van reviews. Als de wet ons ertoe verplicht delen wij uw klantgegevens met overheidsinstanties.

Gebruik van persoonsgegevens

De grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens is uw toestemming daarvoor. In het geval van een aan ons verleende opdracht en/of met ons gesloten overeenkomst is de grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens de noodzakelijkheid voor de juiste uitvoering van die opdracht en/of overeenkomst. Voor bestaande klanten is de grondslag ons belang om onze klanten aanbiedingen te doen en op de hoogte te houden van onze vergelijkbare producten en diensten. Uw persoonsgegevens worden door BIYU gebruikt voor de volgende doeleinden: • Om een opdracht uit te voeren; • Om u te informeren over de status van uw opdracht; • Voor het meten van de klanttevredenheid; • Om door u gestelde vragen te beantwoorden; • Voor het verbeteren van onze diensten en deze aan te passen aan uw wensen. In dit kader kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken voor profileringsdoeleinden; • Om u te informeren over lopende en toekomstige activiteiten en aanbiedingen, zowel per post, telefoon of e-mail; • Voor het versturen van nieuwsbrieven, zowel elektronisch als per post; • Daarnaast worden uw gegevens anoniem gebruikt in managementinformatie en analyses. Met de resultaten hiervan zijn we beter in staat om de klanttevredenheid verder te verhogen en kunnen we onze diensten, producten en website verder verbeteren; • BIYU zal uw gegevens niet beschikbaar stellen aan derden, tenzij dit voor een juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk is en/of tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Telefonische marketingactiviteiten worden altijd ontdubbeld met het bel-me-niet register. Als u een product of dienst afneemt en uw telefoonnummer achterlaat wordt echter geen rekening gehouden met het bel-me-niet register, aangezien er dan een zogenaamde klantrelatie bestaat. Meer informatie over het bel-me-niet register kunt u hier vinden.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens die we met uw toestemming verwerken, bewaren wij gedurende 2 jaar. Persoonsgegevens die we van u ontvangen in het kader van een offerte bewaren wij 3 jaar. Persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van een aan ons verleende opdracht en/of een met ons gesloten overeenkomst, bewaren wij tot de service- of garantieperiode is verlopen.

Inzien en wijzigen van uw gegevens

U kunt BIYU verzoeken om: • Inzage, aanpassing of verwijdering van de persoonsgegevens die BIYU over u verzamelt. • Beperking van de verwerking van de persoonsgegevens die BIYU over u verzamelt. • Overdracht van de persoonsgegevens die BIYU over u verzamelt. U kunt uw verzoek indienen door een e-mail te sturen naar [email protected]. Om uw verzoek te kunnen verwerken vragen we u om onderstaande gegevens: • Volledige naam • Postcode • Huisnummer • Uw verzoek en/of vraag Waarom we deze gegevens nodig hebben leggen we u graag uit. We willen u vragen om uw volledige naam, postcode en huisnummer te vermelden in de e-mail. Een correcte schrijfwijze van uw volledige naam is belangrijk voor ons matchingprincipe. Wat dit inhoudt wordt zo toegelicht. Daarnaast bent u vrij om zelf te bepalen of en zo ja welke extra gegevens u geeft. Waarom willen we deze gegevens weten? Het kan voorkomen dat u meerdere keren in ons systeem staat geregistreerd, wanneer u bijvoorbeeld een formulier via onze website heeft ingevuld en een offerte gevraagd in de winkel. Hierbij kan het zijn dat uw gegevens net iets anders zijn ingevuld, bijvoorbeeld uw voorletters i.p.v. voornaam of als u gaat verhuizen, uw nieuwe adres i.p.v. uw huidige adres. Als uw gegevens niet volledig hetzelfde zijn, kan het voorkomen dat u meerdere keren in ons systeem staat geregistreerd. Wij zullen vervolgens door middel van een matchingprincipe naar registraties van uw persoonsgegevens in ons systeem zoeken. Simpel gezegd zoeken wij op basis van de gegevens die u nu aan ons geeft naar de overige gegevens. Hierbij neemt de kans op een volledig beeld van de bij ons bekende persoonsgegevens toe naarmate u meer gegevens geeft. Het kan dus voorkomen dat niet alle van u bij ons bekende persoonsgegevens worden gevonden omdat we die niet hebben weten te “matchen”. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u gedaan is, zullen we na ontvangst van uw verzoek een bevestigings e-mail versturen naar het bij ons bekende e-mailadres. Pas nadat we een bevestiging op deze e-mail hebben ontvangen zullen we uw verzoek verder in behandeling nemen. BIYU streeft ernaar om uw verzoek zo snel mogelijk te behandelen, maar zal dit uiterlijk binnen de wettelijk vastgestelde termijn van 1 maand doen. Wanneer we uw verzoek hebben verwerkt zullen we u de benodigde informatie verstrekken. Mocht uw verzoek onverhoopt toch afgewezen (dit kan zijn omdat uw verzoek in strijd is met de wet) worden zullen we u uiteraard een toelichting geven waarom BIYU uw verzoek niet heeft kunnen verwerken. De gegevens die u verstrekt worden alleen gebruikt voor het behandelen van uw vraag. Na voltooiing van uw verzoek worden deze gegevens verwijderd. U heeft recht om indien u dat wenst een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verzet

U kunt altijd aangeven dat u niet benaderd wilt worden met marketingactiviteiten. Dit kan door een e-mail te sturen naar [email protected]

Cookie beleid

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites die u bezoekt op uw computer geplaatst worden. Cookies worden toegepast om websites correct of efficiënter te laten functioneren en om bedrijfs- en marketinginformatie te verzamelen. Cookies bestaan al sinds de jaren '90 en kunnen niet gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen. In deze cookie policy bedoelen we met ‘cookies’ niet alleen de kleine tekstbestanden, maar ook alle vergelijkbare technieken waarmee BIYU gegevens op uw computer plaatst of uitleest.

4 categorieën

Op de websites van BIYU gebruiken we vier cookieniveaus. U kunt via de button ’cookie-instellingen aanpassen’ aangeven welke cookies u accepteert.

1. Functioneel

Noodzakelijke cookies om de website technisch goed te laten werken en u een optimale gebruikerservaring te bieden. Deze cookies plaatsen wij altijd. U kunt ze niet weigeren. We gebruiken ze bijvoorbeeld om het gebruik en het inloggen op de websites van BIYU te vergemakkelijken. Daarnaast onthouden ze uw instellingen en/of voorkeuren bij het gebruik van BIYU-webpages.

2. Analytisch

Cookies waarmee anonieme informatie wordt verzameld voor de verbetering van onze website en dienstverlening. Deze informatie is niet herleidbaar tot een persoon.

3. Marktonderzoek

Cookies waarmee informatie wordt verzameld voor marktonderzoek en ter verbetering van onze website en dienstverlening. Bijvoorbeeld om bij te houden welke diensten (bijvoorbeeld enquêtes) aan u zijn getoond. Daarnaast bieden ze inzicht in het gedrag van onze bezoekers over verschillende kanalen (website, mail, etc.) heen. Deze cookies plaatsen we alleen na uw toestemming.

4. Overig (marketing)

Cookies voor advertentiedoeleinden, social media functionaliteiten en/of personalisering. Met marketingcookies toont BIYU op basis van uw surfgedrag aan u relevante inhoud. Deze cookies helpen te voorkomen dat u steeds dezelfde advertentie te zien krijgt. Ook ondersteunen deze cookies social media functionaliteiten. Zo kunt u informatie van BIYU gemakkelijk delen via social media en ter ondersteuning van functionaliteiten zoals Google Maps en YouTube op onze website. Onder overige cookies verstaan we ook die we niet in een van de andere categorieën kunnen plaatsen. Deze cookies plaatsen we alleen na uw toestemming.

Meer informatie over cookies

Toestemming of het verwijderen van cookies BIYU gebruikt alleen cookies nadat u daar toestemming voor heeft gegeven. Uitzonderingen zijn: • Cookies die noodzakelijk zijn om onze website te laten functioneren. Dat worden de functionele cookies genoemd. • Cookies om aan de hand van statistieken het gebruik van BIYU websites te analyseren en verbeteren. Dat zijn analystische cookies.

Cookies weigeren

• Via de browserinstellingen op uw computer kunt u het plaatsen van cookies weigeren. De manier waarop verschilt per browser. Met de help-functie van uw browser vindt u meer informatie. • U kunt ook zelf uw instellingen aanpassen via de button Cookie instellingen (scroll of swipe naar boven). • Maakt u gebruik van meerdere computers en/of browsers? Pas uw instellingen dan voor elke computer/browser aan. Handig: wilt u gecentraliseerd al uw voorkeuren zien van advertentiecookies? Dat kan op de website http://www.youronlinechoices.com/be-nl/uw-advertentie-voorkeuren Dit zijn de cookies die BIYU gebruikt

NameCategoryDescription
__cfduidRequiredUsed by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic.
CookieConsentRequiredStores the user's cookie consent state for the current domain
_ga_#StatisticsUsed by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit.
_gaStatisticsRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.
_fbpMarketingUsed by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.
frMarketingUsed by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.
trMarketingUsed by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.
CloseClose